Szybkie wyszukiwanie:

Kołnierzowe

Gambit: uszczelki: AF 1000, AF 300, AF OIL, AF 400

 

Oferujemy uszczelki tworzone z płyt uszczelkowych polskiego producenta, firmy Gambit. Bezazbestowe płyty z serii Gambit AF to innowacyjne i nowoczesne materiały z przeznaczeniem do tworzenia uszczelnień technicznych, a także kontaktu z wieloma mediami. Uszczelki Gambit charakteryzują się dużą trwałością. Uszczelki, które wykonujemy, tworzone są z następujących płyt:
  • AF 152, AF 153, AF 200, AF 202, AF 300, AF 302, AF 400, AF 1000, AF OIL;
  • Gambit GRZ;
  • Paro-Gambit.
Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza te trzy ostatnie. AF OIL jest płytą olejoodporną, zalecaną dla wysokich temperatur i ciśnień. Możliwe jest ich stosowanie w połączeniach poddozorowych, podczas przesyłu gazu ziemnego zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Płyta Paro-Gambit to z kolei wysokosprawna płyta bazująca na najwyższej jakości włóknach węglowych. Stosuje się ją głównie w instalacjach z parą wodną o wysokich parametrach. Gambit GRZ to płyta niezawodna w przypadku zastosowań w wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Jej zastosowanie jest możliwe przy parze wodnej, węglowodorach i większości środków chemicznych. Skoki temperatur oraz cykle mechaniczne nie są w stanie jej zaszkodzić. Jedną z najbardziej niezawodnych i wszechstronnych płyt jest AF 400. Jest wysokoparametrowa, można ją stosować w połączeniach poddozorowych oraz w instalacjach przy przesyle gazu ziemnego.
 

Gambit – uszczelki najwyższej jakości

Uszczelki Gambit to produkty najwyższej jakości, które tworzone są, by spełniać wszelkie wymogi naszych klientów oraz zapewnić im niezawodność produktów. Zapraszamy do pobrania katalogu, w którym znajdują się szczegółowe parametry każdej z płyt.

Tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT
Lp.Medium chemiczneGAMBIT AF-1000GAMBIT AF-400GAMBIT AF-200GGAMBIT AF-OILGAMBIT AF-300GAMBIT AF-200
GABMIT AF-CDGAMBIT AF-202GAMBIT AF-153GAMBIT AF-CDPARO – GAMBIT
1.Aceton
2.Alkohol etylowy
3.Alkohol metylowy
4.Amoniak
5.Anilina
6.Benzen
7.Benzyna
8.Chlor (mokry)
9.Chlor (suchy)
10.Chloroform
11.Cykloheksanon
12.Etan
13.Fenol 
14.Freon 11 i 12
15.Freon 22 
16.Glokol etylowy
17.Kwas azotowy 20%
18.Kwas azotowy 40%
19.Kwas fosforowy 
20.Kwas mrówkowy
21.Kwas octowy
22.Kwas siarkowy 20%
23.Kwas siarkowy dymiący
24.Kwas siarkowy 65%
25.Kwas solny 20% 
26.Kwas solny 36%
27.Mydło
28.Nadmanganian potasu
29.Nafta
30.Octan etylowy
31.Olej hydr. (mineralny)
32.Olej hydr. (estry fosf.)
33.Olej silnikowy
34.Powietrze
35.Trójchloroetylen
36.Woda
37.Woda morska
38.Wodorotlenek amonu
39.Wodorotlenek potasu
40.Wodorotlenek sodu
41.Wodorotlenek wapnia

● – płyta zalecana         ▲ – przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji          ■ – nie stosować

Wszystkie podane informacje bazują na wieloletnim w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orienytacjny i nie stanowią podstawy do roszczeń, a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.

 

TABELA PORÓWNAWCZA PRODUCENTÓW PŁYT USZCZELNIAJĄCYCH

TEMACDONIT TESNITFRENZELITKLINGERGAMBITPOLONIT

TEMAFAST ECONOMY

BA 202

 

C 4106*

AF-152, AF-153
AF-302

FA 152, FA Eko

TEMAFAST

BA SM

NOVAPRESS ACTIV

C 4242*, C 4300

AF-202

FA 202

TEMAFAST SPECJAL

BA 203

 

C 4304

AF-200

 

TEMAFLEX

BA 50,  BA S*

NOVAPRESS BASIC
NOVAPRESS FLEXIBLE/815

C 4401

AF-300,
AF-CD*

FA 300

TEMASIL NG BLUE

BAU,BAU Eko,
BA GL*, BA 55*

NOWAPRESS UNIVERSAL

C4400

AF – OIL

FA 0

TEMASIL  M

BA  R

 

C 4408, C 4409

AF – 1000

FA 0 1000

TEMAPLUS

BA X, BA X 5000,
BA GL 3000*,
BA U 2000

NOVAPRESS MULTI

C 4430, C4433

AF – 400

FA 350

TEMACARB

BA CF, BA F,
BA CF 4000

NOVATEC SPECIAL

C 4500, C 4509 (Steel)

PARO –  GAMBIT

FA CARBO

TEMACID

BA  C

 

C 8200

 

FA ACIDIT

TEMA – AUTO

BA –  AUTO

 

C 6307, C 6327

  

NOVUS GRAFTEC

DONIFLEX  G

NOVATEC PREMIUM II

TOP – GRAF  700*

AF 200G

 

ECONOGRAPH  S

GRAFILIT  SF

NOVAPHIT  VS

GRAPHITELAM  HL

  

ECONOGRAPH  FI

GRAFILIT  SL

NOVAPHIT SSTC*
NOVAPHIT  HPC*

GRAPHITELAM  SLS

GRZ*

GUARGOGRAF*

ECONOGRAPH  TI

GRAFILIT  SE

NOVAPHIT SSTC-TA-L*

GRAPHITELAM  PSM

 

GUARGOGRAF*

ECONOGRAPH  NI

     

UNIFLON  50

DONIFLON  2010

NOVAFLON 100

TOP-HEM 2003

GAMBIT PTFE

 

UNIFLON  51

DONIFLON  2020

NOVAFLON 200

TOP-HEM 2000/2005

  

UNIFLON  53

DONIFLON  2030

NOVAFLON 300

TOP-HEM 2006