Gambit: uszczelki: AF 1000, AF 300, AF OIL, AF 400

 
Oferujemy uszczelki tworzone z płyt uszczelkowych polskiego producenta, firmy Gambit. Bezazbestowe płyty z serii Gambit AF to innowacyjne i nowoczesne materiały z przeznaczeniem do tworzenia uszczelnień technicznych, a także kontaktu z wieloma mediami. Uszczelki Gambit charakteryzują się dużą trwałością. Uszczelki, które wykonujemy, tworzone są z następujących płyt:
 
  • AF 152, AF 153, AF 200, AF 202, AF 300, AF 302, AF 400, AF 1000, AF OIL;
  • Gambit GRZ;
  • Paro-Gambit.

 

Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza te trzy ostatnie. AF OIL jest płytą olejoodporną, zalecaną dla wysokich temperatur i ciśnień. Możliwe jest ich stosowanie w połączeniach poddozorowych, podczas przesyłu gazu ziemnego zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Płyta Paro-Gambit to z kolei wysokosprawna płyta bazująca na najwyższej jakości włóknach węglowych. Stosuje się ją głównie w instalacjach z parą wodną o wysokich parametrach. Gambit GRZ to płyta niezawodna w przypadku zastosowań w wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Jej zastosowanie jest możliwe przy parze wodnej, węglowodorach i większości środków chemicznych. Skoki temperatur oraz cykle mechaniczne nie są w stanie jej zaszkodzić. Jedną z najbardziej niezawodnych i wszechstronnych płyt jest AF 400. Jest wysokoparametrowa, można ją stosować w połączeniach poddozorowych oraz w instalacjach przy przesyle gazu ziemnego.
 

Gambit - uszczelki najwyższej jakości

 

Uszczelki Gambit to produkty najwyższej jakości, które tworzone są, by spełniać wszelkie wymogi naszych klientów oraz zapewnić im niezawodność produktów. Zapraszamy do pobrania katalogu, w którym znajdują się szczegółowe parametry każdej z płyt.
 
Więcej produktów -
 
 
 

pdf.jpg

Pobierz katalog

Tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT
Lp. Medium chemiczne GAMBIT AF-1000 GAMBIT AF-400 GAMBIT AF-200G GAMBIT AF-OIL GAMBIT AF-300 GAMBIT AF-200
GABMIT AF-CD GAMBIT AF-202 GAMBIT AF-153 GAMBIT AF-CD PARO - GAMBIT
1. Aceton
2. Alkohol etylowy
3. Alkohol metylowy
4. Amoniak
5. Anilina
6. Benzen
7. Benzyna
8. Chlor (mokry)
9. Chlor (suchy)
10. Chloroform
11. Cykloheksanon
12. Etan
13. Fenol
14. Freon 11 i 12
15. Freon 22
16. Glokol etylowy
17. Kwas azotowy 20%
18. Kwas azotowy 40%
19. Kwas fosforowy
20. Kwas mrówkowy
21. Kwas octowy
22. Kwas siarkowy 20%
23. Kwas siarkowy dymiący
24. Kwas siarkowy 65%
25. Kwas solny 20%
26. Kwas solny 36%
27. Mydło
28. Nadmanganian potasu
29. Nafta
30. Octan etylowy
31. Olej hydr. (mineralny)
32. Olej hydr. (estry fosf.)
33. Olej silnikowy
34. Powietrze
35. Trójchloroetylen
36. Woda
37. Woda morska
38. Wodorotlenek amonu
39. Wodorotlenek potasu
40. Wodorotlenek sodu
41. Wodorotlenek wapnia

- płyta zalecana         - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji          - nie stosować

 

Wszystkie podane informacje bazują na wieloletnim w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orienytacjny i nie stanowią podstawy do roszczeń, a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.

 

 

TABELA PORÓWNAWCZA PRODUCENTÓW PŁYT USZCZELNIAJĄCYCH

TEMACDONIT TESNITFRENZELITKLINGERGAMBITPOLONIT

TEMAFAST ECONOMY

BA 202

 

C 4106*

AF-152, AF-153
AF-302

FA 152, FA Eko

TEMAFAST

BA SM

NOVAPRESS ACTIV

C 4242*, C 4300

AF-202

FA 202

TEMAFAST SPECJAL

BA 203

 

C 4304

AF-200

 

TEMAFLEX

BA 50,  BA S*

NOVAPRESS BASIC
NOVAPRESS FLEXIBLE/815

C 4401

AF-300,
AF-CD*

FA 300

TEMASIL NG BLUE

BAU,BAU Eko,
BA GL*, BA 55*

NOWAPRESS UNIVERSAL

C4400

AF - OIL

FA 0

TEMASIL  M

BA  R

 

C 4408, C 4409

AF - 1000

FA 0 1000

TEMAPLUS

BA X, BA X 5000,
BA GL 3000*,
BA U 2000

NOVAPRESS MULTI

C 4430, C4433

AF - 400

FA 350

TEMACARB

BA CF, BA F,
BA CF 4000

NOVATEC SPECIAL

C 4500, C 4509 (Steel)

PARO -  GAMBIT

FA CARBO

TEMACID

BA  C

 

C 8200

 

FA ACIDIT

TEMA - AUTO

BA -  AUTO

 

C 6307, C 6327

   

NOVUS GRAFTEC

DONIFLEX  G

NOVATEC PREMIUM II

TOP - GRAF  700*

AF 200G

 

ECONOGRAPH  S

GRAFILIT  SF

NOVAPHIT  VS

GRAPHITELAM  HL

   

ECONOGRAPH  FI

GRAFILIT  SL

NOVAPHIT SSTC*
NOVAPHIT  HPC*

GRAPHITELAM  SLS

GRZ*

GUARGOGRAF*

ECONOGRAPH  TI

GRAFILIT  SE

NOVAPHIT SSTC-TA-L*

GRAPHITELAM  PSM

 

GUARGOGRAF*

ECONOGRAPH  NI

         

UNIFLON  50

DONIFLON  2010

NOVAFLON 100

TOP-HEM 2003

GAMBIT PTFE

 

UNIFLON  51

DONIFLON  2020

NOVAFLON 200

TOP-HEM 2000/2005

   

UNIFLON  53

DONIFLON  2030

NOVAFLON 300

TOP-HEM 2006